PLANARCH -
Design and Planning Research
Research Articles

Multi-Attitude Perspective on Scheme Development: Applicability for Construction Industrial Transformation

1.

School of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Technology Malaysia, Skudai, Malaysia

2.

Department of Quantity Surveying, Faculty of Built Environment & Surveying, University of Technology Malaysia, Malaysia

PLANARCH - Design and Planning Research 2023; 7: 203-215
DOI: 10.5152/Planarch.2023.23152
Read: 250 Downloads: 97 Published: 25 May 2023

Since the start of the 20th century, the industry has grown steadily which can be attributed to ongoing structural reforms. Since 1992, the growth of the construction industries has outpaced the quantitative increase of inputs, but contribution of productivity to output growth falls after 2001 when we estimate the dynamic frontier sectoral production function in a literature-based review. An analysis method was used to discover that the structural change has significantly contributed to countries’ development and production growth but that this contribution has been declining with time. The general trend and sectoral variability of factor allocative efficiency during the industrial transformation process are mainly accounted for by reforms in factor markets and industrial structure according to reports and research evidence. Thus, the importance of public policy in fostering industrial transformation from a low-skilled, imitation-based economy to a high-skilled, innovation-based economy, where technological advancement now comes through the domestic invention of ideas, is examined in this study. Changes in an index of industrial structure, defined as the ratio of imitation- to innovation-based intermediate goods, are the results of industrial transition.

Şema Geliştirmede Çoklu Tutum Perspektifi: İnşaat Sanayi Dönüşümü için Uygulanabilirlik

20. yüzyılın başından bu yana, endüstri, devam eden yapısal reformlara atfedilebilecek şekilde istikrarlı bir şekilde büyümektedir. 1992’den bu yana, inşaat sektörlerinin büyümesi, girdilerdeki niceliksel artışı geride bırakmış, ancak literatüre dayalı bir incelemede dinamik öncü sektörel üretim fonksiyonunu tahmin ettiğimizde, verimliliğin çıktı büyümesine katkısı 2001’den sonra düşmeye başlamıştır. Yapısal değişimin ülkelerin kalkınmasına ve üretim artışına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu ancak bu katkının zamanla azaldığını keşfetmek için bir analiz yöntemi kullanıldı. Raporlara ve araştırma kanıtlarına göre, endüstriyel dönüşüm sürecinde faktör tahsis etkinliğinin genel eğilimi ve sektörel değişkenliği, esas olarak faktör piyasalarındaki ve endüstriyel yapıdaki reformlarla açıklanmaktadır. Bu nedenle, kamu politikasının, düşük vasıflı, taklit temelli bir ekonomiden yüksek vasıflı, inovasyona dayalı, teknolojik ilerlemenin artık fikirlerin yerli icat edilmesiyle geldiği bir ekonomiye doğru endüstriyel dönüşümü teşvik etmedeki önemi bu çalışmada incelenmiştir. Taklit ve inovasyona dayalı ara mallara oranı olarak tanımlanan endüstriyel yapı endeksindeki değişiklikler, endüstriyel dönüşümün sonucudur.

Anahtar Kelimeler: İnşaat sektörü, şema geliştirme, dönüşüm

Cite this article as: Hatem, Z. M., & Kassem, M. A. (2023). Multi-attitude perspective on scheme development: applicability for construction industrial transformation. PLANARCH - Design and Planning Research, 7(2), 203-215.

Files
EISSN 2822-4507