PLANARCH -
Design and Planning Research
Research Articles

Designing Products with an Evaluating– Eliminating–Updating Loop Developed with the Pugh Decision Matrix Method: Design Studio Exercises

1.

Department of Interior Architecture and Environmental Design, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

2.

Department of Art and Design, Institute of Social Sciences, Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

PLANARCH - Design and Planning Research 2023; 7: 116-129
DOI: 10.5152/Planarch.2023.23173
Read: 60 Downloads: 31 Published: 25 August 2023

The design studies include the perception of treating a course, whose axis is transferred into prac- tice by the theoretical knowledge obtained. In the current study, evaluation of the design loop of the chosen product, chair, has been realized in an Ecological Design course workshop, which is one of the design studios. Chair elements, which have established a direct relationship with the perception of product design in the interior architecture profession and history of education, were selected as the design product of this study. There has been a need for an effective method to create products within a limited timeframe and a minimal budget by design teams consisting of few members coming together to design a product. The Pugh decision matrix was selected as the product development model forthis study and a six-person expert design team was put together to measure the applicability of the method. Within the scope of this study, the expert design team suggested that the undergraduate students select a recyclable material that complies with the aims and principles of the Ecological Design course and design original chair products with that material. After completing all the stages of the Pugh decision matrix method, the two chair designs created by the students were given scores by the design team members based on the reference visuals with a system called a design loop. At the conclusion of this study, the two chairs produced by the two student groups were realized within three loops (evaluation–elimination–updating).

Pugh/Karar Matrisi Yöntemiyle Ürün Tasarlamak: Tasarım Stüdyosu Egzersizleri

Tasarım stüdyoları, edinilen teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesini eksen alan bir ders işleme anlayışını içermektedir. Bu bağlamda çalışma, tasarım stüdyolarından biri olan Ekolojik Tasarım dersi atölyesinde gerçekleştirilen ürün (sandalye) tasarım döngüsünü değerlendirmek adına yapıl- mıştır. Tarihi süreç içerisinde tasarım nesnesi haline gelen ve dönemsel çeşitlilikler göstererek yerini alan sandalye tasarımları, ünlü tasarımcılar tarafından bazı akımların ve ideolojilerin simgesi haline getirilmiştir. Böylelikle, iç mimarlık mesleği ve eğitimi tarihçesinde ürün tasarımı algısıyla doğru- dan ilişki kuran sandalye elemanı, bu çalışmanın tasarım ürünü olarak seçilmiştir. Herhangi bir ürün tasarlamak amacıyla bir araya gelen ve az sayıdan oluşan tasarım ekiplerinin minimal bir bütçe ve sınırlı zaman diliminde belirledikleri ürünü ortaya koyabilmeleri adına etkin bir yönteme de ihtiyaç duyulmuştur. Ürün geliştirme modeli olarak seçilen Pugh/Karar Matrisi, bu çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır ve yöntemin uygulanabilirliğini ölçebilmek adına tasarım alanında uzman olan altı kişilik bir tasarım ekibi belirlenmiştir. Bu çalışma kapsamında, lisans öğrencilerinden Ekolojik Tasarım dersinin amaçları ve öğretileri doğrultusunda geri dönüştürülebilir bir malzeme seçmeleri ve bu malzemeyle özgün sandalye ürünleri tasarlamaları, tasarım ekibi tarafından istenmiştir. Pugh/ Karar Matris yönteminin bütün aşamaları tamamlandıktan sonra, öğrencilerin yapmış oldukları iki adet sandalye tasarımı; döngü olarak adlandırılan bir sistemle tasarım ekibi üyeleri tarafından refe- rans görseller temel alınarak puanlandırılmıştır. Bu çalışma sonucunda iki öğrenci grubu tarafından üretilen iki adet sandalye üç döngü (değerlendirme-eleme-güncelleme) dâhilinde gerçekleşmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sandalye tasarımı, ekolojik tasarım stüdyosu, iç mimarlık eğitimi, Pugh/karar matrisi

Cite this article as: Okuyucu, Ş. E., & Tanık, D. (2023). Designing products with an evaluating–eliminating– updating loop developed with the Pugh decision matrix method: design studio exercises. PLANARCH - Design and Planning Research, 7(2), 116-129.

Files
EISSN 2822-4507